Aborcja w Obronie Życia!manifa 2016 plakat

Pod tym hasłem pójdzie tegroczna, XVII już warszawska Manifa. Poprzez ten przekaz przywracamy racjonalność debacie o przerywaniu ciąży. Wskazujemy, kto rzeczywiście broni życia, a kto czyni innym krzywdę. 6 marca 2016, start pod Pałacem Kultury i Nauki.

Kontakt dla mediów: +48575828171, +48575828172

There are various remedies for various diseases. Individuals order millions variant medications online. Cialis is one of the best drugs of all season. Many health care providers think about "cheap cialis online". Matters such as "buying cialis online" are highly pop for last year. When you order medicines like Cialis you must know about "". The extremely substantial matter you must look for is "". Mostly when something goes wrong with your penis, it can influence your sex existence as well as your overall well-being. The highly important aspect you have to check that when you get medicaments like Cialis online, you get real generic. Many of the sites sell online really unsafe fakes.


[scroll down for English version]


Hasło może wydawać się absurdalne, ale jego uzasadnienie jest bardzo proste: to właśnie prawo do aborcji chroni życie – życie kobiet i dzieci. Brak legalnej aborcji to aborcje w podziemiu, niebezpieczne i drogie. Odmawiając kobietom prawa do aborcji, stawia się je pod ścianą. Kobiety przerywają ciążę bez ochrony lekarskiej, ryzykując życie i narażając swoje dzieci na sieroctwo. Rocznie 5 milionów kobiet jest hospitalizowanych z powodu komplikacji po niebezpiecznej aborcji. Około 220 tysięcy dzieci traci z tego powodu matki.

Manifa żąda dostępu do aborcji i antykoncepcji, edukacji seksualnej, godnych porodów i poronień, faktycznego wsparcia dla osób wychowujących dzieci. Żądanie tych praw to prawdziwa obrona życia.

Prawo do decydowania o swojej płodności jest prawem człowieka!
---
XVII Manifa przejdzie ulicami Warszawy w niedzielę 6 marca. Wystartuje o 12.00 spod Pałacu Kultury i Nauki, przejdzie Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem aż do Placu Zamkowego.
Więcej informacji o Porozumieniu Kobiet 8 Marca i o naszych postulatach na www.manifa.org

Na potrzeby osób, które przyjdą na Manifę z dziećmi, zostanie przygotowany Kidsblok, czyli tzw. londyński autobus typu double decker, w którym pociechy będą mogły w bezpieczny i ciekawy sposób (w planie gry i zabawy) przejechać całą trasę Manify.

 

Osoby z niepełnosprawnościami lub osoby, które z różnych przyczyn nie będą w stanie o własnych siłach wziąć udziału w demonstracji, zapraszamy do drugiego autobusu (zwykłego niskopodłogowego), który tak samo przejedzie całą trasę od PKiN do Placu Zamkowego. Przewidujemy, że do tego autobusu również wsiądą osoby z dziećmi :)
---
Do grup chcących wziąć udział w Manifie: jako grupa organizacyjna zgadzamy się na rozdawanie ulotek czy zbieranie podpisów pod petycjami, prosimy jednak by były tematycznie związane z hasłem Manify lub z innymi postulatami Porozumienia Kobiet 8 Marca (do przeczytania na stronie). Jednocześnie prosimy, by każda z takich większych grup przygotowała transparent nawiązujący do naszego hasła lub postulatów (logo organizacji moze zajmowac max 10% powierzchni) - bądźmy widoczne i widoczni!

Kontakt dla mediów: +48575828172

ENG:

Abortion is Pro Life!

The slogan of the 17th Warsaw Manifa demonstration brings rationality back into the debate about the right to termination of pregnancy in Poland. It turns public attention to who in fact is defending life and who is doing harm to others.

The slogan might seem absurd to some, but its explanation is very simple: the right to abortion saves lives indeed – the lives of women and children. No access to legal termination of pregnancy forces women to turn to dangerous and expensive backstreet abortion. They have to terminate pregnancies without medical assistance, risking their lives and exposing their children to the risk of orphanhood. Every year 5 million women worldwide are hospitalized due to complications resulting from illegal abortions. Around 220,000 children a year lose their mothers for the same reason. Denying a woman the right to abortion is like putting a gun to her head.

Manifa demands access to abortion, contraception, sexual education and respectful care during childbirth and miscarriage, and calls for genuine support for people with children. This is the way to really defend life - by granting people these rights.

The right to make informed decisions about one’s own fertility is a human right!
---
The 8th March Women’s Coalition (Porozumienie Kobiet 8 Marca, PK8M) announced the Manifa 2016 slogan on February 23 in front of St. Alexander's Church in Warsaw. PK8M is an informal group of activists organizing annual feminist demonstrations in Warsaw since 2000.

The 17th Warsaw Manifa will march through Warsaw on Sunday, March 6. It starts at noon with a rally in front of the Palace of Science and Culture. Next, the protesters will walk down Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat and Krakowskie Przedmieście streets, up to Zamkowy Square.

www.manifa.org
FB (PK8M fanpage): https://www.facebook.com/porozumieniekobiet8marca

--
Źródła - Links and references:
http://www.reproductiverights.org/.../crr_uganda_QA_v5.pdf http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html